همایشها

مسئولیت اجرایی در همایشها:

1-دبیر کمیته انفورماتیک دومین کنگره بین المللی علوم زیستی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، 1386

2-عضو کمیته علمی بخش انفورماتیک تکنولوژی های نوین در محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، 1386

3-عضو کمیته علمی کنفرانس ITPMC(همایش مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات مرکز نیروی انسانی سازمان گسترش)،1386

ارائه ها:

1-شبکه خصوصی و مجازی راه حل مناسب و کم هزینه جهت ایجاد شبکه های اطلاع رسانی گسترده، دکتر حسین شیرازی،دکتر مجید اسدی شهمیرزادی، ارائه شده در اولین سمینار سراسری اطلاع رسانی نیروهای مسلح،مقاله برگزیده،1380

2-استخراج کلمات کلیدی MUTUAL INFORMATION و خوشه بندی با استفاده از معیار chi-square دکتر مجید اسدی شهمیرزادی، مهندس لقمان براری ، ارایه شده در همایش کامپیوتر و جنبه های نوین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ،1386