نازنین بنی اسدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳علوم سیاسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت آموزشیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۲مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالعضو هیات علمی گروه مدیریت آمورشی و مدیر گروه مدیریت بازرگانی و مالیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه مدیریت مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی دانشگاه آزاد تهران شمال (مقطع کارشناسی)

 

 تقدیر نامه شورای کتاب کودک و نو جوان  برای کتاب سال 1384 پدر بزرگ من بازرگان 

 

روش تحقیق در مدیریت  (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد )

زبان تخصصی در رشته های مدیریت گرایش های مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی 

مبانی سازمان و مدیریت 

مبانی مدیریت اسلامی و الگو های آن 

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش 

گزارش نویسی و روش تحقیق نظری و عملی

سنجش و آزمون پیشرفت تحصیلی

مبانی برنامه ریزی درسی 

اصول و فلسفه آموزش و پروش 

سازمان و مدیریت در آموزش و پروش 

مقدمات روشهای مطالعه و فنون تحقیق

روش  تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 

روانشناسی عمومی 

ارزشیابی دوره های آمورشی

 

 

 

تدرس در دانشگاه شهید بهشتی تهران

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی ایران

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

 

مدیریت و علوم تربیتی:

روش تحقیق 

زبان تخصصی

مبانی سازمان و مدیریت

برنامه ریزی درسی

 فلسفه آموزش و پرورش

ارزشیابی آموزشی

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی

  لینک خبری در سایت دانشگاه آزاد تهران شمال :

 

 http://iau-tnb.ac.ir/fa/news/5942/