نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

سارا آخوندی

دکتری
الهیات
سحر

سحر آدابی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سحر آدابی دکتری
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده

سپیده آدابی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سپیده آدابی دکتری
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

مهناز

مهناز آذرنیا

دکتری
زیست شناسی

غلامعلی آریا

دکتری
ادیان وعرفان
غلامعلی آریا دکتری
- ادیان وعرفان
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/aria/fa

محمد علی

محمد علی آرین

دکتری
زمین شناسی

شیوا آزاد فدا

دکتری
تربیت بدنی

آلیس آسادوریان

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
آلیس آسادوریان کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asadoorian/fa

مرضیه

مرضیه آسوده

دکتری
ژئوفیزیک
هنگامه

هنگامه آشوری

دکتری
ادبیات فارسی
هنگامه آشوری دکتری
- ادبیات فارسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ashouri/fa

سیدعلی آقانباتی

دکتری
زمین شناسی

مهران آقای خضری

دکتری
شیمی فیزیک
سورنا

سورنا ابدالی

دکتری
بیولوژی دریا
سورنا ابدالی دکتری
- بیولوژی دریا
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebdali/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم

دکتری
ادیان وعرفان
زهرا

زهرا ابراهیمی

دکتری
ادیان وعرفان