فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی
نمایش 1 تا 18 مورد از کل 59 مورد.
منا

منا احمدی راد

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
منا احمدی راد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

سعید ارجمند

مربی
فنی و مهندسی - معماری
سعید ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - معماری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

محمد حسین ارمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
محمد حسین ارمی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/erami/fa

شروین اسدزاده

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
شروین اسدزاده
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asadzadeh/fa

حمید اسماعیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

امیر

امیر امیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
امیر امیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

امیر علی امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
امیر علی امینی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/amiraliamini/fa

نسرین دخت باطنی پور

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

وحید

وحید برادران

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
وحید برادران
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

محمدرضا بهجتی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا بهجتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - مخابرات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa

علی بهنام والا

مربی
فنی و مهندسی - معماری
علی بهنام والا
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - معماری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/behnamvala/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک
امیر مسعود بیدگلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی برق - الکترونیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

کیا

کیا پارسا

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
کیا پارسا
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مژگان پویا
مربی دکتری
- فنی و مهندسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/pouya/fa

ملیحه ثابتی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر
ملیحه ثابتی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی کامپیوتر

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/msabeti/fa

محمدرضا جبارپور ستاری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه
محمدرضا جبارپور ستاری
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mrjabbarpour/fa

فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی
فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa