فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی صنایع
نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد.

محمد جواد شکوری

استادیار
علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی
محمد جواد شکوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/shakouri/fa

نرگس نوروزی

استادیار
فنی و مهندسی - صنایع
نرگس نوروزی
استادیار -
- فنی و مهندسی - صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/nnorouzi/fa