فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی مهندسی عمران
نمایش 1 تا 2 مورد از کل 2 مورد.

امید طیاری

استادیار
علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی
امید طیاری
استادیار دكتری حرفه ای
- علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/otayari/fa

علی اصغر مونسان

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
علی اصغر مونسان
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/moonesan/fa