نمایش 199 تا 216 مورد از کل 574 مورد.

مرجانه خیر

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مرجانه خیر
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
فیروزه خیل تاش
مربی دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/kheiltash/fa

معصومه دامرودی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
معصومه دامرودی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mdamroudi/fa

امیر دانا

دانشیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
امیر دانا
دانشیار -
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/amirdana/fa

مریم

مریم داودی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
مریم داودی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/davoodi/fa

سولماز دبیری

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
سولماز دبیری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - روانشناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sdabiri/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

پیروز درخشی

استادیار
شیمی - شیمی کاربردی
پیروز درخشی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/derakhshi/fa

آرزو درستیان

استادیار
علوم پایه - ژئوفیزیک
آرزو درستیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ژئوفیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/dorostian/fa

علی اصغر

علی اصغر درودیان

استادیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر درودیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/doroodian/fa

صونا دریغ

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
صونا دریغ
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/darigh/fa

اکرم دوستی

مربی
علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه
اکرم دوستی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa

مهران دولو

دانشیار
شیمی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
مهران دولو
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/davallo/fa

سوزان ذوالریاستین

استادیار
علوم پایه - فیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa

ثریا

ثریا رازقی

استادیار
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ثریا رازقی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

علیرضا رام روز

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری
علیرضا رام روز
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - حسابداری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/aramrouz/fa