نمایش 217 تا 234 مورد از کل 644 مورد.
ژاله

ژاله خوشخو

دانشیار
علوم و فنون دریایی - شیلات
ژاله خوشخو
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - شیلات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshkhoo/fa

مرجانه خیر

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مرجانه خیر
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khayyer/fa

فیروزه خیل تاش

مربی
علوم پایه - زیست شناسی جانوری
فیروزه خیل تاش
مربی کارشناسی ارشد
- علوم پایه - زیست شناسی جانوری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/kheiltash/fa

اصغر

اصغر دادبه

استاد
الهیات و معارف اسلامی
اصغر دادبه
استاد دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/dadbeh/fa

فیروزه دالکی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مشاوره
فیروزه دالکی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مشاوره

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/dalaki/fa

مهدی

مهدی دانشور نائینی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی
مهدی دانشور نائینی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت دولتی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvar-naeini/fa

علیرضا دانشوران

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
علیرضا دانشوران
مربی دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/daneshvaran/fa

مریم

مریم داودی

مربی
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
مریم داودی
مربی کارشناسی ارشد
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/davoodi/fa

پیروز درخشی

استادیار
شیمی - شیمی کاربردی
پیروز درخشی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/derakhshi/fa

آرزو درستیان

استادیار
علوم پایه - ژئوفیزیک
آرزو درستیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ژئوفیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/dorostian/fa

علی اصغر

علی اصغر درودیان

استادیار
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر درودیان
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/doroodian/fa

صونا دریغ

استادیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی
صونا دریغ
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان روسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/darigh/fa

حسین دهقان

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اجتماعی
حسین دهقان
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - علوم اجتماعی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/dehghan/fa

اکرم دوستی

مربی
علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه
اکرم دوستی
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - جامعه شناسی - جامعه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa

مهران دولو

دانشیار
شیمی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
مهران دولو
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/davallo/fa

سوزان ذوالریاستین

استادیار
علوم پایه - فیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa