نمایش 271 تا 288 مورد از کل 656 مورد.

مریم رفعتی

استادیار
علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط
مریم رفعتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
احمد رفیعا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa

فرناز

فرناز رفیعی

استادیار
علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا
فرناز رفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بیولوژی دریا

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

احمد رفیعی

استادیار
علوم انسانی - حقوق عمومی
احمد رفیعی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - حقوق عمومی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmad-rafiei/fa

رباب رفیعی طباطبائی

دانشیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم

مربی
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فاطمه رفیعی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

استادیار
علوم انسانی - علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - علوم تربیتی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa

رویا رنجینه خجسته

دانشیار
شیمی - شیمی معدنی
رویا رنجینه خجسته
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی معدنی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ranjineh-khojasteh/fa

علی اصغر رواسی

استاد
علوم انسانی - تربیت بدنی
علی اصغر رواسی
استاد دکتری
- علوم انسانی - تربیت بدنی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ravasi/fa

پوریتا روحی لاریجانی

مربی
شیمی - شیمی تجزیه
پوریتا روحی لاریجانی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی تجزیه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/roohi-larijani/fa

پروانه

پروانه ریاحی دهکردی

مربی
علوم انسانی - عرفان اسلامی
پروانه ریاحی دهکردی
مربی کارشناسی ارشد
- علوم انسانی - عرفان اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-dehkordi/fa

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت
محمدمنصور ریاحی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-kashani/fa

زینب ریاضت

استادیار
علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی
زینب ریاضت
استادیار -
- علوم انسانی - حقوق جزا و جرم شناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/riyazat/fa

حامد زارعی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی
حامد زارعی
استادیار -
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/zareei/fa

نیره

نیره زبرجدی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی
نیره زبرجدی
استادیار دکترای تخصصی
- الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/zebarjadi/fa