نمایش 19 تا 36 مورد از کل 560 مورد.

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
مجید ابردری
مربی کارشناسی ارشد
- -
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/abredari/fa

مریم

مریم ابن تراب

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق
مریم ابن تراب
استادیار دکتری
m_torab@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebnetorab/fa

منظربانو اثنی عشری اصفهانی

دکتری
شیمی - شیمی آلی
منظربانو اثنی عشری اصفهانی
دانشیار دکتری
m_asnaashari@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی آلی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asna-ashari/fa

پروین احسانی نمین

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
پروین احسانی نمین
استادیار دکتری
p_ehsaninamin@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی تجزیه
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ehsani-namin/fa

فاطمه احمدبیگی

دکترای تخصصی
علوم انسانی - علوم تربیتی
فاطمه احمدبیگی
استادیار دکترای تخصصی
f_ahmadbeigi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم تربیتی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahamdbeigi/fa

محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد
محمد مهدی احمدی
استادیار دکتری
mm_ahmadi@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی - اقتصاد
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی

دکتری
زبانهای خارجی - زبان شناسی
نیوشا احمدی
استادیار دکتری
n_ahmadi@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی - زبان شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
m_ahmadi_afzadi@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق

دکتری
علوم پایه - ریاضی
سیاوش احمدی چهره برق
استادیار دکتری
s_ahmadi@iau-tnb.ac.ir علوم پایه - ریاضی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-chehrebargh/fa

منا

منا احمدی راد

دکتری
فنی و مهندسی - صنایع
منا احمدی راد
استادیار دکتری
m_ahmadirad@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - صنایع
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

سید جلال

سید جلال اخلاقی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
سید جلال اخلاقی
مربی کارشناسی ارشد
sj_akhlaghi@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/akhlaghi/fa

عباس اخوان سپهی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
عباس اخوان سپهی
دانشیار دکتری
a_akhavan@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/akhavan-sepahi/fa

افسانه ادریسی

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
افسانه ادریسی
دانشیار دکتری
a_edrisi@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/edrisi/fa

عبدالرضا ادهمی

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
عبدالرضا ادهمی
دانشیار دکتری
a_adhami@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/adhami/fa

بهروز

بهروز ادیب

دکتری
شیمی - شیمی فیزیک
بهروز ادیب
استادیار دکتری
b_adib@iau-tnb.ac.ir شیمی - شیمی فیزیک
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

صدیقه

صدیقه اربابیان

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
صدیقه اربابیان
دانشیار دکتری
s_arbabian@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/arbabian/fa

سعید ارجمند

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی
سعید ارجمند
مربی کارشناسی ارشد
s_arjmand@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی - معماری و شهر سازی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/arjmand/fa

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - روانشناسی
سودابه ارشادی منش
مربی کارشناسی ارشد
s_ershadimanesh@iau-tnb.ac.ir علوم انسانی - روانشناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa