نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۵۰ مورد.

محمدرضا بهجتی

مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا بهجتی
- مهندسی برق - مخابرات
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa

بهاره بهمن پور

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
بهاره بهمن پور کارشناسی ارشد
- ادبیات انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmanpour/fa

منوچهر

منوچهر بهمنی

دکتری
شیمی تجزیه
منوچهر بهمنی دکتری
شیمی تجزیه
-

سهیلا بوذری

دکتری
زمین شناسی

منصور بیات

دکتری
میکروبیولوژی
منصور بیات دکتری
- میکروبیولوژی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bayat/fa

امیر مسعود

امیر مسعود بیدگلی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
امیر مسعود بیدگلی دکتری
- مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bidgoli/fa

محمد حسین

محمد حسین پاد

دکتری
شیمی آلی
کیا

کیا پارسا

دکتری
مهندسی صنایع
کیا پارسا دکتری
- مهندسی صنایع
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/parsa/fa

هدی

هدی پاسدار

دکتری
شیمی معدنی
هدی پاسدار دکتری
- شیمی معدنی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/pasdar/fa

نشانه پاکدامن

دکتری
کتابداری

پرویز پاکزاد

دکتری
میکروبیولوژی
بهرام

بهرام پروین

دکتری
ادبیات فارسی
بهرام پروین دکتری
- ادبیات فارسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/parvin/fa

ناصر پروین

دکتری
معارف اسلامی
ناصر پروین دکتری
- معارف اسلامی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/naser-parvin/fa

محسن

محسن پورکرمانی

دکتری
زمین شناسی

پرستو پوروحیدی

دکتری
معماری
پرستو پوروحیدی دکتری
parastoo.pourvahidi@gmail.com معماری
-