سام جبه داری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی کامپیوتر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده برق و کامپیوتر -گروه کامپیوترمدیر گروه کامپیوتر (کلیه مقاطع)قطعیتمام وقت۲۲