مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم ثابت با استفاده از خوشه بندی پویای گره ها و سازوکار محافظت از انرژی مبتنی بر سیستم کروم, سپیده آدابیدومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار لاهیجان(تنظیم نشده)
۲عامل مذاکره کننده بازار-رفتار گرای نوین برای تخصیص کارای منابع گرید محاسباتیآدابی سپیده, علی موقر رحیم آبادی، امیر مسعود رحمانیشانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران(تنظیم نشده)
۳SBCA: Score Based Clustering Algorithm for Mobile AD-hoc NetworksJabbehdari S., Rahmani, A.M. ; Adabi, SIEEE - ICYCS(تنظیم نشده)
۴Distributed Fuzzy Score-based Clustering Algorithm for Mobile Ad-hoc NetworksJabbehdari S., .Rezaee, A. ; Adabi, SIEEE – APSCC, 2008(تنظیم نشده)
۵An Adaptive Fuzzy-based Weighted Fair Queue Algorithm for Grid ServicesRezaee A., .Rahmani, A.M. ; Adabi, SIAIT 2010(تنظیم نشده)
۶Evaluating a Novel Cellular Automata-Based Distributed Power Management Approach for Mobile Wireless Sensor Networks more COLLAPSEAdabi Sepideh, Sahar Adabi; Ali RezaeeAdvances in Information Technology - 4th International Conference, IAIT 2010(تنظیم نشده)
نمایش 1 تا 6 مورد از کل 6 مورد.