سوابق آموزشی

مقطع تحصیلی: دکتری

سال اخذ مدرک: 1391

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان رساله: " ارائه مدل مذاکره مدیریت پذیر اختصاص پویای منابع گرید مبتنی بر عامل های هوشمند"

استاد راهنما: جناب آقای پروفسور علی موقر

معدل دوره: 18.38

رتبه تحصیلی: یک


مقطع تحصیلی: فوق لیسانس

سال اخذ مدرک: 1386

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان پایان نامه: " افزایش قابلیت اطمینان در شبکه های حسگر بیسیم"

استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمد خادم زاده

معدل دوره: 18.99

رتبه تحصیلی: یک


مقطع تحصیلی: لیسانس

سال اخذ مدرک: 1384

محل اخذ مدرک: دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

رشته و گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

عنوان پایان نامه: " انتخاب بیمه نامه مناسب با استفاده از سیستم پشتیبانی از تصمیم"

استاد راهنما: جناب آقای دکتر داریوش ضیغمی

معدل دوره: 19.17

رتبه تحصیلی: یک